Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

MuKa tuki -yhdistyksen tarkoitus on edistää Jyväskylän musiikkikampuksen nuoriso-orkestereiden ja –kuorojen toimintaa sekä parantaa alueen nuoriso-orkesterien ja –kuorojen tasoa ja harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys on mukana järjestämässä konsertteja, leirejä ja konsertti- ja vapaa-ajanmatkoja, sekä muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi hankkia mm. nuotteja ja instrumentteja orkestereiden käyttöön sekä myöntää stipendejä, pääsääntöisesti muille kuin jäsenilleen, tehdä julkaisuja ja järjestää koulutusta.


Hallitustyöskentely

Yhdistystoiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä jaetaan eri vastuualueisiin, joita hoitamaan nimetään hallituksen sisältä vastuuhenkilöt. Uudet luottamushenkilöt perehdytetään MuKa tuki ry:n toimintaan. Hallitus tekee yhteistyötä musiikkikampuksen eri hallintoelimien ja opettajien kanssa.


Jäsenhankinta ja –huolto

Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia, aktiivisia jäseniä tiedottamalla orkestereiden ja kuorojen vanhemmille yhdistyksen toiminnasta. Jäsenet pidetään ajantasalla yhdistyksen toiminnasta. Niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, laitetaan sähköpostia yhdistyksen toiminnasta tarpeen tullen.


Tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta välitetään tietoa JAO:lla musiikkia ja tanssia opiskelevien lasten ja nuorten vanhemmille. Tiedottamisen välineitä ovat yhdistyksen nettisivut, jotka pidetään ajantasaisena, jäsenkirjeet, yhdistysesite, paikallislehti sekä muut mahdolliset tiedotuskanavat.
Hallituksen sisältä valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii yhdistyksen toiminnan tiedottamisesta. Painetaan ajantasainen yhdistysesite, jota jaetaan JAO:lla varsinkin eri konserttien ja tilaisuuksien yhteydessä.


Muu toiminta

Yhdistys edistää nuoriso-orkestereiden ja –kuorojen yhteistoimintaa muiden tahojen kuten Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän seurakunnan tai muun taiteen perusopetuksen kanssa mm. erilaisten tilaisuuksien ja yhteisten konserttien muodossa.
 

Varainhankinta

Yhdistys kerää ja hankkii varoja tarkoituksensa mukaisen toiminnan toteuttamiseksi ja turvaamiseksi esimerkiksi järjestämällä kahvituksia konserttien ja muiden tilaisuuksien yhteyteen.