Yhdistyksen rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 27.4.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

MuKa tuki ry, Gradia Jyvsäkylän musiikin perusopetuksen tukiyhdistys

Pitkäkatu 19 - 21

40700 Jyväskylä

Y-tunnus 2320153-4

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne-Maija Malmisalo-Lensu

Puhelin 040 720 9085

Sähköposti mukatuki[at]outlook.com

 

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyslain edellyttämä jäsenluettelo (Yhdistyslaki 1989/503, 11 §).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Kustakin yhdistyksen jäsenestä tallennetaan
- nimi,
- yhteystiedot,
- sähköpostiosoite sekä
- jäsenmaksutiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka hän saa yhdistyksen jäsenrekisteriä koskevalta yhteyshenkilöltä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen itse antamat tiedot sekä rekisterinpitäjän oma kirjanpito (jäsenmaksukirjanpito).

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on yhteyshenkilön hallussa henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatulla laitteella. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei ole säädetty salassapidettäviksi.