Toimintaperiaatteet

JAO tarjoaa musiikin opetusta, konsertteja ja yhteisön

Jyväskylän ammattiopiston musiikin koulutus tarjoaa ainutlaatuisen yhteisön varhaisiän vauvamuskarista ja taaperotanssista musiikin perusopetukseen ja ammatillisiin opintoihin asti. Musiikkiopinnoissa yhteismusisoinnilla on keskeinen asema.

Yhteissoitto

Oppilaitoksessa toimii jousi -ja puhallinorkestereita, joissa soittaminen aloitetaan yhtä aikaa instrumenttiopintojen kanssa. Soittoharrastuksen jatkuessa yhteissoiton vaatimustaso kulkee käsi kädessä soittotaidon kehittymisen kanssa. Bänditoiminta aloitetaan samalla tavalla. Jokainen oppilas tekee yhdessä opettajan kanssa henkilökohtaisen opinpolku-suunnitelman. Konsertit, matineat ja muut esitykset ovat osa opintosuunnitelmaa kaikkien instrumenttien soittajille.

Esiintyminen

Jyväskylän ammattiopiston musiikin koulutus tarjoaa vuosittain noin 200 esitystä kaupunkilaisille. Konsertteja viedään myös kouluihin, päiväkoteihin, kirkkoihin ja päiväkeskuksiin oman talon matineoiden ja konserttien lisäksi. Syksyn ja kevään Loisto -viikkojen konsertit ovat ammatillisen musiikkikoulutuksen ikkuna kaupunkilaisille. Niiden konsertit ovat löytäneet vankan yleisöpohjan ja suosion. Musiikin perusopetuksen konsertteihin painottuneet esitysviikot ovat ennen joulua ja kevätlukukauden loppua. Lisäksi eri soitinryhmillä on omat maakunnalliset tapahtumansa yhdessä muiden musiikkiopistojen kanssa. Uusimpana näistä on puhallintapahtuma Helmipuhallus Jyväskylässä. Musiikin koulutuksen kamarimusiikkiryhmät ja solistit osallistuvat säännöllisesti myös valtakunnallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Yhteisö oppilaille ja vanhemmille

Musiikkikampuksen orkestereiden vanhempainyhdistys MuKa tuki ry avaa myös oppilaiden vanhemmille mahdollisuuden olla osallisina modernissa oppimisympäristössä, jonka toiminnalla on suuri merkitys kaikille yhteisön jäsenille. Jokainen oppija, jokainen kuulija ja jokainen vanhempi on yhteisölle tärkeä juuri omana itsenään, musiikin airuena ja kuluttajana.